Förbundets stöd till föreningar med anställd personal

Förbundets stöd till föreningarna är omfattande, till exempel skötsel av medlemsregister och uppbörd av avgifter, tillhandahållande av material, stöd från handläggare. För att bara nämna något.
De föreningar som har anställd personal har ett specifikt behov av stöd i arbetsgivarfrågor men också för att klara den omfattande administration som följer av att ha anställd personal. Hur omfattande behovet är varierar ofta kraftigt över tid, samtidigt som förbundets resurser är begränsade.
Förbundets stöd på det här området behöver därför regleras. Delar av stödet kan ges utan krav på motprestation från mottagaren, medan andra delar debiteras en avgift.

 

Basstöd (erhålls utan krav på motprestation)

 • Förbundet organiserar ett nätverk för styrelseledamöter med ett pågående personalansvar. Träffarna sker per video och schemaläggs till en träff per kvartal. Nätverket leds av organisationsombudsmannen eller annan på kansliet med arbetsgivarerfarenhet. Deltagandet är utan kostnad.
 • Om det i nätverket kommer fram mer samfällda önskemål om utbildning i specifika frågor sker sådana utbildningar via videomöten. Kostnader för sådana budgeteras för att möjliggöra att externa krafter anlitas.
 • Ett antal föreningar med anställd personal hanterar löneadministration via sitt lokala HSO. Andra har upphandlat den tjänsten och/eller har det integrerat i sin ekonomihantering. Förbundet kan bistå med själva upphandlingen men inte sköta själva tjänsten.
 • Tillhandahålla generella mallar för ett basutbud av policies och regler för anställd personal, baserade på de som förbundet har.
 • Stöd vid nyanställning och avveckling av personal

Utökat stöd (erbjuds mot avgift)

 • Anpassning av de generella mallarna till det konkreta fallet i den aktuella föreningen
 • Stöd inför specifika medarbetarsamtal och lönesamtal
 • Stöd inför och i samband med kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • Hantering av specifika personalproblem

Detta utökade stöd kan ges av personal från kansliet eller upphandlas externt.
Avgifterna behöver baseras på de erfarenheter som kommer när de tillämpas. Täckning av förbundets kostnader är en utgångpunkt men hänsyn behöver också tas till den enskilda föreningens betalningsförmåga.
Kansliet ges i uppdrag att anpassa nivåerna efter de erfarenheter som erhålls. AU hålls löpande informerad om omfattning och utfall.

Förslag till beslut

Att anta regelverk om stöd till föreningar med anställd personal:
Basstöd (erhålls utan krav på motprestation)

 • Förbundet erbjuder deltagande i ett nätverk för styrelseledamöter med ett pågående personalansvar.
 • Utbildning i specifika arbetsgivarfrågor för deltagare i nätverket.
 • Bistå med upphandling av löneadministration.
 • Tillhandahålla generella mallar för ett basutbud av policies och regler för anställd personal, baserade på de som förbundet har.
 • Stöd vid nyanställning och avveckling av personal

Utökat stöd (erbjuds mot avgift)

 • Anpassning av de generella mallarna till det konkreta fallet
 • Stöd inför specifika medarbetarsamtal och lönesamtal
 • Stöd inför och i samband med kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • Hantering av specifika personalproblem

Att             ge förbundskansliet i uppdrag att anpassa avgifterna efter de erfarenheter som erhålls

Att             hålla AU löpande informerad om de erfarenheter som erhålls

Att             kostnader för detta beaktas i budgetarbetet

 

För frågor vänligen kontakta Britt Bisell på mail; britt.bisell@astmaoallergiforbundet.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>