Medlemsantalet för 2015 klart

Nu har vi fastställt Astma- och Allergiförbundets medlemsantal för 2015. Totala antalet betalande medlemmar per den 31 december 2015 var 19 234 (förra året var vi 19 554 st), en minskning med 320 (-228 huvudmedlemmar och -92 familjemedlemmar).

Mindre minskning än tidigare år
Ja, vi fortsätter tappa medlemmar men samtidigt tappar vi allt färre för varje år. Medlemstappet har minskat jämfört med för två år sen då vi tappade över 500 medlemmar på ett år. Förra året minskade vi med 356 medlemmar (323 huvudmedlemmar och 33 familjemedlemmar). Under året har totalt 36 lokalföreningar ökat sitt medlemsantal, 8 är oförändrade medan 54 har minskat. 9 lokalföreningar har upphört (nedläggning eller sammanslagning) och deras medlemmar har flyttats över till en närliggande lokalförening.

Vad avgör en förenings medlemsantal?
Rent generellt finns ett samband mellan en aktiv förening som bedriver bra verksamhet och ett ökat medlemsantal. Bedriver man dessutom verksamhet för barnfamiljer så ökar antalet potentiella familjemedlemmar. Nystart av en förening leder nästan alltid till ett ökat medlemsantal. En förening som får medlemmar från en annan förening som läggs ner ökar kraftigt det året men minskar ofta året efter, cirka 20-25 % går ur när den lokala föreningen inte finns kvar. En del medlemmar går även ur omedelbart. Att lägga ner en förening kostar alltid medlemmar.

En förening som värvar mycket har också stor omsättning av medlemmar, men även om det kan röra sig en hel del mellan enskilda år, brukar föreningar som värvar och har bra verksamhet öka sitt medlemsantal på lång sikt. Det stabilaste medlemsantalet har de föreningar som är vilande eller inte bedriver någon verksamhet alls. Där har medlemsantalet sjunkit, eller sjunker långsamt, ned till en minsta kritisk nivå. Det är de trognaste som är kvar och sällan nya som kommer in. Medlemmarna är ofta med för att få ta del av förmåner som riksförbundet tillhandahåller, t.ex. Allergia, matallergikortet eller telefonrådgivning.

För att se hela listan per län och lokalförening, klicka på länken nedan: http://forening.astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/01/Medlemmar-151231.pdf

Ny kampanj! Parfymfria veckan (v. 44)

Parfymfria veckan andnod FB

Astma- och Allergiförbundet satsar i höst på en helt ny kampanj – Parfymfria veckan. Målet med kampanjveckan är att öka medvetenheten hos allmänheten om att parfymdofter blir ett tillgänglighetshinder för personer med doftöverkänslighet eller astma.

Just nu pågår ett intensivt arbete på förbundskansliet med att få klart allt material och ladda inför denna nya kampanjvecka. Ni i lokalföreningarna kommer att kunna beställa speciella doft-kit helt gratis. Materialet i kitten kommer ni sen kunna använda under vecka 44 för att synas lokalt och informera om vikten av att använda parfymfria produkter. Mer information om vad kitten innehåller och hur man kan beställa kit kommer via e-post inom kort.

Redan nu finns en argumentsamling klar som är till för er aktiva som vill förmå fler i omgivningen att sluta med parfym eller doftande produkter. Argumentsamling Parfymfria veckan (till lokf).

Här är också en flyer som är riktad mot allmänheten - 3 enkla tips hur man kan underlätta för personer som har doftöverkänslighet: Parfym_Andnod_Flyer_A6_#3

Initiativet till kampanjen har kommit till tack vare vårt samarbete med de andra nordiska Astma- och Allergiförbunden. Vi hoppas att det kommer bli en uppmärksammad och lyckad kampanj som kan bli ett årligt återkommande evenemang.

Tips! Ladda upp kampanjbilden på din Facebook och sätt den som din profilbild under kampanjveckan för att visa att du stöder Parfymfria veckan. Spara ner bilden här nedanför: Parfymfria veckan andnod FB

Hoppas du och din förening vill vara med och uppmärksamma denna nya spännande kampanj!

Ledarskap – American Horror Story style

I den populära TV-serien American Horror Story handlar tredje säsongen om en grupp häxor i New Orleans. De leds av en ledare (s.k. Supreme) och för att kunna bli en ledare krävs att man genomför sju underverk som häxa eller snarare besitter sju egenskaper.

Man kan se häxpakten som en ideell sammanslutning och även överföra dessa egenskaper på en ledare i en ideell förening. Jag har tagit mig friheten att översätta underverken i TV-serien och blandat med egna erfarenheter så blir det sju ”magiska” egenskaper för en ideell ledare att bemästra:

  1. Telekinesis (att få saker att röra sig) – Sätt laget före jaget, dvs. skapa samhörighet, gemenskap och laganda samt sätt gruppens intressen över dina egna. Våga visa vägen, inte genom att peka utan genom att själv ha modet att röra dig i den riktningen. På det sättet kanske andra också vågar röra sig åt det hållet.
  2. Concilium (tankekontroll) – Här handlar det om två saker, dels om självbehärskning och dels om att få andra att göra rätt saker. I TV-serien handlar det om att styra andras tankar och kroppar, här handlar det snarare om att utgå från vad individen vill och förena det med vad föreningen vill uppnå. Genom att lära känna den aktive och vad som motiverar denne kan man lättare hitta arbetsformer och arbetsuppgifter som passar var och en. Men i ideella sammanhang blir man lätt indragen i konflikter och provocerad av olika anledningar, i synnerhet som ledare. Därför är självbehärskning och tankekontroll en näst in till magisk egenskap att ha, om inte annat värt att träna upp.
  3. Descensum (det egna helvetet) – Lär känna dig själv och dina egna svagheter, både för att bli medveten om dem men också för att kunna undvika eller förbättra dem. Att känna till sina svagheter gör att man även har lättare att hitta sina styrkor som ledare.
  4. Transmutation (att röra sig i tid och rum) – Analysera bakåt men planera framåt. Det är lätt att bli uppslukad av alla små beslut som måste tas och alla vardagliga ärenden som sker och sköljer över en. Men som ledare har man ett strategiskt ansvar. Det handlar om att både kunna utvärdera det som varit och planera för en kommande framtid. Behärskar man inte denna egenskap kan det gå riktigt illa, det får en av häxorna i serien erfara.
  5. Vitalum Vitalis (balansera krafter) – Här handlar det om tre sorters krafter att balansera. Först och främst bör man sträva efter olikhet i gruppen, det är en tillgång om man kan balansera olika typer av personlighet, kompetens och erfarenhet bland de aktiva. Sedan bör man balansera sin ledarstil beroende på vilken typ av grupp och vilken fas som gruppen befinner sig i. Sist men inte minst bör man balansera sitt engagemang med helt andra saker. Se till att ta ledigt ibland, läs en bok, skaffa en hobby eller umgås med vänner utanför föreningen. Lev inte med ditt engagemang dygnet runt!
  6. Pyrokinesis (att få saker att brinna av sig självt) – Det handlar om konsten att DUA någon (Delegera, Uppmuntra, Ansvara). För att få självgående aktiva behövs en tydlig avgränsad arbetsuppgift, uppmuntran och återkoppling såväl före som efter uppdraget samt frihet under eget ansvar. Men kom ihåg, en styrelse eller ordförande kan alltid delegera en arbetsuppgift till någon annan men aldrig sitt eget ansvar för att det blir gjort.
  7. Divination (fjärrskådning) – Förlora aldrig målet eller visionen ur sikte men glöm inte heller att se upp med externa hot och interna svagheter. Våga drömma, våga misslyckas och påminn dig själv om varför du är engagerad och varför er förening finns till.

Sommarrabatt på medlemsavgiften

Kom ihåg!

Från och med 1 maj reducerar vi avgiften för nya medlemmar – från 150 kr till 50 kr.

Den avgiften gäller året ut, så man får en avi för nästkommande år i november tillsammans med alla andra ”gamla” medlemmar.

Sommarrabatten gäller nya medlemmar som går med från 1 maj till 31 augusti, sedan återgår avgiften till 150 kr igen.

 

Så passa på nu att fråga vänner, bekanta och främlingar på stan om att testa ett medlemskap i Astma- och Allergiförbundet året ut.

Det finns många fördelar med att bli medlem – du kan läsa om några av fördelarna här: http://astmaoallergiforbundet.se/vad-du-kan-gora/bli-medlem/

 

Lycka till med värvningen!

Föreningslivet har ett eget tempo

Ibland är det lätt att glömma bort vilka förutsättningar som råder inom föreningslivet. Här listar jag några förutsättningar som ramar in det ideella engagemanget i en typisk lokalförening och som vi alla behöver ta hänsyn till, såväl lokalt som centralt.

Få arbetstimmar; En person som är ideellt aktiv jobbar extrem deltid, utan att få lön dessutom, ibland har föreningen råd med arvode men inte alltid. I snitt jobbar en ideell person 3-4 timmar i veckan med föreningsarbete (jämför det med en vanlig arbetsvecka på cirka 40 timmar). Kortsiktigt kan säkert en eller flera personer öka den arbetsinsatsen men det funkar sällan mer än inför en viss kampanj eller vid en krissituation. Grunden är att många gör lite.

Många olika slags arbetsuppgifter; 4 timmars ideellt arbete i veckan blir cirka 200 timmar på ett år. På dessa 200 timmar ska en typisk styrelseledamot inom handikapprörelsen hinna med följande arbetsuppgifter: Föreningsadministration, information/opinionsbildning, direkta hjälpinsatser för medlemmar, söka/samla in pengar till föreningen och i vissa fall även arrangera eller delta i olika (års)möten/utbildningar/konferenser/träffar.

Lång ledighet; Under sommarmånaderna i juni, juli och augusti ligger föreningsarbetet ofta mer eller mindre nere, liksom under stora delar av december. Möjligtvis är kassören i föreningen den enda som jobbar under ”ledigheten” eftersom ev. räkningar fortfarande måste betalas och årsbokslut måste upprättas. Under dessa månader är det svårt att få ut information till alla, det är svårt att mobilisera ideella krafter och det är svårt att få till lokala styrelsebeslut.

Lokala beslut var sjätte vecka; I genomsnitt har en styrelse möte ungefär var sjätte vecka, eller 6-8 möten på ett år. Fler än 8 styrelsemöten per år är dock inte ovanligt, tyvärr inte särskilt mycket effektivare heller.

Möten slukar tid från de ideellt aktiva och avhåller dem från att göra andra saker. Därmed inte sagt att möten är onödiga. Men det gäller att hushålla med möten och göra dem effektivare och målinriktade. Olika typer av möten fyller olika funktioner vid olika tidpunkter.

Ingen gemensam kultur; Ett resultat av att man sällan träffas är att man under ett år inte hinner bygga upp någon gemensam kultur, vare sig möteskultur eller organisationskultur. Det kan i sin tur leda till att alla ”pratar olika språk” när ni väl möts. Det är som om alla pratar om olika saker och på olika nivåer. Någon kanske är uppslukad av rökarna på busshållplatsen medan en annan är mer oroad över föreningens ekonomi. Vissa kan vilja prata om föreningens långsiktiga mål medan andra hellre vill ägna mötestiden åt nästa veckas inplanerade träff i lokalen.

Begränsat antal aktiva; Oavsett storleken på själva föreningen brukar och bör inte heller styrelsen vara fler än 10 personer. Fler än 10 ledamöter gör styrelsemötena långa och ineffektiva. Det blir svårare att hålla ihop gruppen och få alla att känna sig delaktiga.

Maximalt antal aktiva i en aktiv och levande förening, återigen oavsett dess storlek, brukar landa på ungefär 20-30 medlemmar (utöver styrelsen) som hjälper till regelbundet eller då och då. Att en större lokalförening skulle kunna mobilisera fler ideella krafter är alltså inte alltid sant, däremot är det potentiella urvalet större ju fler medlemmar föreningen har.

Vad är ett medlemskap?

Idag kan man bli medlem i H&M-klubben, få ett medlemskort från sin matbutik eller utnyttja förmånerna med att bli medlem i IKEA Family eller Åhléns. Att näringslivet på detta sätt hämtat inspiration från den ideella sektorn i syfte att knyta kunderna närmare sitt eget företag är det väl ingen tvekan om, men vad gör det för vår allmänna syn på medlemskapet och dess innehåll?

Det är lätt att det uppstår förvirring kring begreppet medlemskap om det betyder en sak när du agerar i rollen som kund gentemot ett företag och när det sedan plötsligt betyder något annat när du agerar i rollen som medlem i en ideell förening. Jag ska försöka besvara frågan om vad ett medlemskap skulle kunna betyda för en ideell förening som Astma- och Allergiförbundet.

Ägandeskap
Vi behöver uppvärdera medlemskapets innehåll från den passiviserande betydelsen av förmåner och nytta (som dominerar inom näringslivet) till värden som rör demokrati och medinflytande. Du som medlem kan vara med och påverka hela organisationens inriktning och utformning. Till skillnad från företag är en ideell förening demokratisk och jämlik, alla medlemmar har en röst oavsett storleken på plånboken. Man kan kalla det för ett ägandeskap.

Mervärde
Men alla vill inte vara aktiva medlemmar, gå på årsmöten eller vara med och bestämma. Många nöjer sig med att vara stödjande medlemmar, även kallat passiva medlemmar (kanske ytterligare ett ord att uppvärdera?). För dessa kan andra saker än enbart möjligheten att påverka föreningen stå i fokus. Det kan handla om fördelar så som rådgivning, stöd i vardagen, social samvaro, delta i aktiviteter, få information (medlemstidning, nyhetsbrev m.m.) eller helt enkelt bara för att stödja en god sak. Man kan kalla det för en form av mervärde.

Självförverkligande
Många vill stödja en god sak, inte enbart för den goda sakens egen skull, utan även för att man vill bekräfta sig själv som en god och (kanske) givmild person. Medlemskapet eller stödet till en viss verksamhet blir den bekräftelse på att man är just en sådan person. Det blir därför också viktigt att man kan identifiera sig med de aktiva och organisationen som man stöder alt. är medlem i. I synnerhet om man ska våga ta steget till att bli aktiv medlem. Att bli aktiv handlar om att hitta en meningsfull uppgift utifrån ens egna drivkrafter (läs mer i boken Medlemsmodellen om detta). Genom att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål stärker man också sig själv, sin egen person. Det blir en form av självförverkligande.

Så, hur kan man då beskriva ett medlemskap i en ideell förening som Astma- och Allergiförbundet?

Utifrån mina reflektioner ovan blir slutsatsen att:

Medlemskapet är ett ägandeskap med mervärde och möjlighet till självförverkligande

Nytt material att ladda ner och beställa

Nu i höst drar Astma- och Allergiförbundets stora satsning Barnallergiåret igång och inför det har vi tagit fram nytt material som kanske kan vara användbart för såväl lokalföreningar som för enskilda medlemmar.

Dessutom har vi tagit fram en helt ny insamlingsfolder om Barnallergifonden, vår fond med 90-konto som ska underlätta livet för svårt sjuka barn som har astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Det mesta informationsmaterialet är gratis att beställa (endast porto tillkommer) och går att beställa via vår hemsida:
http://astmaoallergiforbundet.se/information/bestall-material/

För er som är aktiva i en lokalförening finns dessutom möjligheten att från förbundskansliet gratis beställa exemplar av Allergia nr 6/2013 med tema BARN, att dela ut vid möten, läger, mässor etc.

Ni som lokalförening (eller enskild medlem) kan också beställa profilprodukter via hemsidan. Likaså de nya stadgarna finns att ladda ner här på Föreningssidorna eller beställa via hemsidan.

Utöver det finns det nya rollups att låna via förbundskansliet, kontakta Sussie, Niklas eller Bertil för att få reda på mer om lån av rollup och beställning av Allergia.

Från flugpapper till smörgåsbord

Jag var nyligen på en konferens anordnad av ABF och som handlade om folkrörelsen på 2000-talet. Ett av seminarierna hölls av en ledarskapskonsult vid namn Barbro Mellberg. Hon pratade mycket om ledarskap i idéburen sektor och om att fånga engagemang (jag har tidigare skrivit just om att fånga engagemang, 3 okt 2012). Enligt henne använder allt för många föreningar fel metod när de ska försöka fånga människors engagemang. Hon beskrev det som att man hängde upp flugpapper ovanför dörren, så som man gjorde förr i tiden, så att om en fluga råkade flyga förbi skulle den fastna i pappersklistret.

Det hon menade var helt enkelt att många försöker fånga engagemang via en traditionell föreningsstruktur. Man erbjuder någon som råkar komma på ett medlemsmöte eller som hör av sig en styrelsepost alternativt något annat formellt uppdrag. Ofta med resultatet att personen backar illa kvickt och inte dyker upp på nästa möte.

 

Men hur bör man göra istället?

Eftersom det närmar sig sommar tänkte jag använda en annan liknelse som har med sommaren att göra. Barbro menade att man istället bör erbjuda sina medlemmar ett smörgåsbord av aktiviteter som de lätt kan haka på. Istället för att fånga någon i flykten erbjuder man någon att göra något, helst tillsammans med andra, och att man bjuder in sina medlemmar att delta och aktivera sig.

Det viktigaste i föreningen är inte att alla protokoll är utskrivna och påskrivna eller att alla poster i styrelsen är tillsatta, det viktigaste är att föreningen har verksamhet och gör något för sina medlemmar och för att uppnå sina mål.

Men för att lyckas måste man vara beredd att kunna diskutera mål, syfte och verksamhet i föreningen med nya engagerade människor. Det krävs flexibilitet för att andra kanske gör saker på sitt egna vis och inte på det sätt som jag själv är van vid. Öppenhet för att andra kanske har andra tankar, idéer och förslag på hur man kan organisera verksamhet.

Därför är det extra glädjande att Astma- och Allergiförbundets kongress (24-27 maj 2013) valde att ändra stadgarna och öppna upp för nya föreningsformer, såsom nätverk. Det är, för att parafrasera Bertil Orrby, genom att öppna nya möjligheter som vi kan möta 2000-talets engagemang, inte genom att stänga några möjligheter.

 

 

ABF har ett antal nya skrifter och studiecirkelmaterial om att leda, styra och arbeta i en ideell organisation. De går att beställa via ABF:s hemsida. http://webbutik.abf.se/

Värva och vinn Nationaldagsfirande på Skansen

Den förening som värvar flest medlemmar fram till 15 maj i år vinner deltagande för två personer till firandet av Nationaldagen 6 juni på Skansen. Komplett med resa och hotellövernattning.

Chans på 1 000 kr varje månad
Vi lottar ut en vinnare av Rikspresentkort på 1 000 kr varje månadsskifte bland dem som värvat under den månaden. En lott per värvad medlem.

Dubbelt upp
Som vanligt får värvare ett Rikspresentkort på 50 kr för varje värvad medlem. Den som värvar 10 medlemmar får nu också dubbelt upp – alltså ett Rikspresentkort till för alla man värvat, och kommer att värva. Gäller för alla man värvar under 2013, oavsett om det är fram till 10 maj eller senare under året.

Mer information kommer i ett separat utskick. Men vänta inte – börja värva nu!

Tips från coachen

Sveriges förbundskapten i herrfotboll, Erik Hamrén, gästade programmet Hübinette (2012-12-11) där han pratade om ledarskap och hur man bygger ett bra lag. Flera av tipsen kan med fördel även tillämpas inom en förening.

 

Våga drömma!
Vågar man inte drömma och sträva efter sina drömmar kommer man ingenstans. Folk skrattade åt Erik hemma i Ljusdal när han drömde om att bli tränare för ett allsvenskt fotbollslag, idag är han förbundskapten för landslaget. Men det innebär också att övervinna sin rädsla för att misslyckas och göra fel på vägen mot sin dröm.

 

Ett lag – Ett mål
Viktigt att man skapar en laganda. Det kan man göra genom att demokratiskt ta fram ett gemensamt mål som man strävar efter. Men ett mål kräver också insatser från de inblandade, man måste tydliggöra vad som krävs för att uppnå målet.

 

Ledarskap
Är man en ledare handlar ledarskapet om att släppa fram andra än en själv, att få andra att växa och blomstra och bli delaktiga, låta dem få testa saker samtidigt som de blir sedda, bekräftade och peppade i det de gör. Det är en balans mellan att delegera och att uppmuntra, mellan att se till individens behov och till lagets bästa.

 

Respekt för varandra
Alla människor är olika, även i ett fotbollslag eller i en förening. Alla kommer inte kunna tycka om varandra eller dela samma åsikter i alla frågor. En ömsesidig respekt för varandras olikheter och behov är väsentligt för att kunna fungera som ett lag.

 

Påminn dig själv
Skriv ner och påminn dig själv då och då om drömmen och målet, eller varför organisationen finns till, varför är du engagerad i föreningen och varför är föreningens frågor viktiga för just dig? Erik påminner sig själv varje dag om dessa saker, för att komma ihåg varför han gör det han gör och på så sätt kunna göra ett bra jobb som förbundskapten.