Fylligt material från kongressen

20-22 maj hölls Astma- och Allergiförbundets kongress på Foresta, Lidingö.
Samtidigt firades också att förbundet fyller 60 år i år med ett specialprogram på fredagen med ett mingel efteråt.

Nu finns flera av de presentationer som visades upp att ta del av på den här sajten.
De finns här>>>

Här hittar du bland annat  presentationen av Vision 2025, verksamhetsplanen, och enhetlig medlemsavgift

Massor med bilder

Vill du se bilder från kongressen?
De finns här>>>

Vill du se bilder från jubileet?
De finns här

Det kommer mera

Mer material kommer. till exempel ett kongressprotokoll.

Det är inte klart än

Inför kongressen – två kompletteringar

Motion 104 saknas i motionshäftet
Tyvärr föll en motion bort i den ordinarie motionsbehandlingen och måste därför kompletteras i efterhand. Motionen har fått nummer 104 och ett förslag till yttrande har tagits fram men ännu inte beslutats om av Förbundsstyrelsen.

Du hittar motionen och förslag till yttrande under fliken Organisation/Kongress.

 

En annan komplettering gäller förslag till enhetlig medlemsavgift
För den som är nyfiken på hur förslaget till ny bidragsmodell kommer att påverka den egna föreningens ekonomi finns nu en uträkning för var och en av våra ca 100 lokalföreningar vilket bidrag de fick 2015 och vilket bidrag de skulle ha fått i år om de hade haft den nya modellen istället. Du hittar uträkningen under kongresshandlingarna.

 

Anmälan till kongressen har stängt
men om du ännu inte hunnit anmäla dig, eller om du har frågor om din anmälan, mejla kongress@astmaoallergiforbundet.se

Jubileumsloggan är klar!

I år fyller Astma- och Allergiförbundet 60 år. Det kommer vi att fira under hela året. För att visa för våra medlemmar och resten av omgivningen vilket speciell år 2016 är så har vi tagit fram en speciell jubileumslogga som vi kan använda under hela året för att uppmärksamma jubileet lite extra.

Så här ser den ut:

Astma_Logo_60_Blue   Astma_Logo_60_Svart

Den finns i blått eller svart.

Vill du ha loggan mejlad till dig, kontakta oss på info@astmaoallergiforbundet.se

 

Ombudsfördelningen inför kongressen är klar

Nu har vi räknat ut ombudsfördelningen inför kongressen 2016!

Ladda ner listan i PDF-format nedan och se hur många ombud ditt län/region får inför kongressen:

Ombudsfördelning 2016


Hur går ombudsfördelningen till?

Enligt Astma- och Allergiförbundets stadgar ska antalet ombud fördelas på följande vis: Varje region/län får först ett ombud. Återstående ombud fördelas till regionerna/länsföreningarna på grundval av deras medlemsantal per den 31 december.

Det betyder att det totala antalet ombud kan variera från en kongress till en annan och att medlemsantalet i det egna länet/regionen spelar roll för hur många ombud man får. Däremot spelar inte antalet lokalföreningar inom länet/regionen någon roll.

Fördelningen av ombuden per län/region sker sedan enligt jämkade uddatalsmetoden, en metod som används vid mandatfördelning i val till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Har ni frågor om ombudsfördelningen eller uträkningen, kontakta Bertil Orrby på förbundskansliet; bertil.orrby@astmaoallergiforbundet.se  070-5899218

 

Hur utses kongressombuden?
Regionerna/länsföreningarna utser kongressombuden. En region/länsförening ska enligt stadgarna sträva efter så bred representation som möjligt, så att så många som möjligt av de i regionen/länsföreningen verksamma föreningarna blir representerade. Valda kongressombud har yttrande-, förslags- och rösträtt på kongressen.

Mer information om kongressen hittar du under fliken Organisation/Kongress.

Medlemsantalet för 2015 klart

Nu har vi fastställt Astma- och Allergiförbundets medlemsantal för 2015. Totala antalet betalande medlemmar per den 31 december 2015 var 19 234 (förra året var vi 19 554 st), en minskning med 320 (-228 huvudmedlemmar och -92 familjemedlemmar).

Mindre minskning än tidigare år
Ja, vi fortsätter tappa medlemmar men samtidigt tappar vi allt färre för varje år. Medlemstappet har minskat jämfört med för två år sen då vi tappade över 500 medlemmar på ett år. Förra året minskade vi med 356 medlemmar (323 huvudmedlemmar och 33 familjemedlemmar). Under året har totalt 36 lokalföreningar ökat sitt medlemsantal, 8 är oförändrade medan 54 har minskat. 9 lokalföreningar har upphört (nedläggning eller sammanslagning) och deras medlemmar har flyttats över till en närliggande lokalförening.

Vad avgör en förenings medlemsantal?
Rent generellt finns ett samband mellan en aktiv förening som bedriver bra verksamhet och ett ökat medlemsantal. Bedriver man dessutom verksamhet för barnfamiljer så ökar antalet potentiella familjemedlemmar. Nystart av en förening leder nästan alltid till ett ökat medlemsantal. En förening som får medlemmar från en annan förening som läggs ner ökar kraftigt det året men minskar ofta året efter, cirka 20-25 % går ur när den lokala föreningen inte finns kvar. En del medlemmar går även ur omedelbart. Att lägga ner en förening kostar alltid medlemmar.

En förening som värvar mycket har också stor omsättning av medlemmar, men även om det kan röra sig en hel del mellan enskilda år, brukar föreningar som värvar och har bra verksamhet öka sitt medlemsantal på lång sikt. Det stabilaste medlemsantalet har de föreningar som är vilande eller inte bedriver någon verksamhet alls. Där har medlemsantalet sjunkit, eller sjunker långsamt, ned till en minsta kritisk nivå. Det är de trognaste som är kvar och sällan nya som kommer in. Medlemmarna är ofta med för att få ta del av förmåner som riksförbundet tillhandahåller, t.ex. Allergia, matallergikortet eller telefonrådgivning.

För att se hela listan per län och lokalförening, klicka på länken nedan: http://forening.astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/01/Medlemmar-151231.pdf

Ny kampanj! Parfymfria veckan (v. 44)

Parfymfria veckan andnod FB

Astma- och Allergiförbundet satsar i höst på en helt ny kampanj – Parfymfria veckan. Målet med kampanjveckan är att öka medvetenheten hos allmänheten om att parfymdofter blir ett tillgänglighetshinder för personer med doftöverkänslighet eller astma.

Just nu pågår ett intensivt arbete på förbundskansliet med att få klart allt material och ladda inför denna nya kampanjvecka. Ni i lokalföreningarna kommer att kunna beställa speciella doft-kit helt gratis. Materialet i kitten kommer ni sen kunna använda under vecka 44 för att synas lokalt och informera om vikten av att använda parfymfria produkter. Mer information om vad kitten innehåller och hur man kan beställa kit kommer via e-post inom kort.

Redan nu finns en argumentsamling klar som är till för er aktiva som vill förmå fler i omgivningen att sluta med parfym eller doftande produkter. Argumentsamling Parfymfria veckan (till lokf).

Här är också en flyer som är riktad mot allmänheten - 3 enkla tips hur man kan underlätta för personer som har doftöverkänslighet: Parfym_Andnod_Flyer_A6_#3

Initiativet till kampanjen har kommit till tack vare vårt samarbete med de andra nordiska Astma- och Allergiförbunden. Vi hoppas att det kommer bli en uppmärksammad och lyckad kampanj som kan bli ett årligt återkommande evenemang.

Tips! Ladda upp kampanjbilden på din Facebook och sätt den som din profilbild under kampanjveckan för att visa att du stöder Parfymfria veckan. Spara ner bilden här nedanför: Parfymfria veckan andnod FB

Hoppas du och din förening vill vara med och uppmärksamma denna nya spännande kampanj!

Sommarrabatt på medlemsavgiften

Kom ihåg!

Från och med 1 maj reducerar vi avgiften för nya medlemmar – från 150 kr till 50 kr.

Den avgiften gäller året ut, så man får en avi för nästkommande år i november tillsammans med alla andra ”gamla” medlemmar.

Sommarrabatten gäller nya medlemmar som går med från 1 maj till 31 augusti, sedan återgår avgiften till 150 kr igen.

 

Så passa på nu att fråga vänner, bekanta och främlingar på stan om att testa ett medlemskap i Astma- och Allergiförbundet året ut.

Det finns många fördelar med att bli medlem – du kan läsa om några av fördelarna här: http://astmaoallergiforbundet.se/vad-du-kan-gora/bli-medlem/

 

Lycka till med värvningen!

färskt år – dags att förbereda årsmötet

Under februari har de allra flesta allergiföreningar sina årsmöten.
Det är alltså dags att förbereda dem under januari.

Under fliken Organisation finns en sida med det mesta du behöver veta för att förbereda årsmötet. eller klicka här>>>

Har du frågor om hur ni ska göra i föreningen – kontakta Niklas eller Bertil:

nikla.olin@astmaoallergiforbundet.se 08-506 28 207

bertil.orrby@astmaoallergiforbundet.se 08-506 28 230