Om

Föreningssidorna

Välkommen till Föreningssidorna, sidor som är till för dig som är engagerad inom Astma- och Allergiförbundet eller som vill bli engagerad. Här hittar du dokument, blanketter, mallar, tips och råd för ditt föreningsarbete, protokoll m.m.

Sidorna sköts gemensamt av oss: Niklas Olin och Bertil Orrby.

Hör gärna av dig till oss om du tycker att något saknas eller har tips på hur vi kan förbättra Föreningssidorna.
Skicka ett mejl till någon av oss
niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se

bertil.orrby@astmaoallergiforbundet.se

 

Nya Föreningssverige

Sättet som Sveriges föreningar lever håller på att förändras i en allt snabbare takt. En utbredd missuppfattning är att svenska folket är mindre engagerade idag än tidigare. Så är det inte alls. Men formerna för engagemanget ser annorlunda ut. Förutsättningarna för livet i en förening har förändrats – på många plan. Fler medlemmar har idag högre utbildning och ställer också högre krav på medinflytande och professionalitet. Omvärldsfaktorer påverkar också föreningslivet; fler föreningar konkurrerar idag om medlemmar, urbaniseringen har försvårat en personlig kontakt mellan medlemmar och styrelse, ny teknik har samtidigt förenklat kontakt på längre avstånd, regionaliseringen av Sverige pågår, stat-kommun-landsting ändrar (försvårar) sina bidragsregler, demografiska förändringar har skett, vi har fler invandrare och fler som reser mer och flyttar oftare, arbetsmarknaden och arbetstiderna har förändrats. Allt detta sammantaget påverkar föreningslivet och hur vi kommer att bedriva ideell verksamhet framöver.

Vi hoppas att Nya Föreningssidorna kan fungera som en samlingsplats för erfarenhetsutbyte för alla oss som jobbar eller är aktiva inom Astma- och Allergiförbundet, för att bättre kunna möta framtidens utmaningar.
Du får gärna bidra – skriv kommentarer, kom med idéer på innehåll, ifrågasätt eller haka på det vi skriver.

Människor är sociala varelser som söker mening och tillhörighet. Gemensamt arbete för det man tror på kommer därför alltid att finnas. Tillsammans kan vi förändra!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>