Kongress

Kongress 17 – 19 maj 2019

Astma- och Allergiförbundet håller kongress om mindre än 9 månader – 17 – 19 maj 2019.
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Vid kongressen beslutas om vilken inriktning förbundet ska ha på verksamheten de kommande tre åren. Det väljs också en styrelse med uppdrag att leda organisationen fram till nästa kongress.

Kallelse

Den formella kallelsen till kongressen kommer att skickas ut till läns/region- och lokalföreningarna i december.

Motioner

Läns/region- och lokalföreningar samt enskilda medlemmar har möjlighet att skicka in förslag till kongressen. Motion ska ha inkommit första vardagen efter 1 januari kongressåret.

För att underlätta hanteringen av motioner har vi tagit fram en mall ni kan använda. Ni finner mallen här.
Skicka in motionerna till motioner@astmaoallergiforbundet.se.

Observera! Använd denna adress. Om du skickar motionen till någon annan adress är det risk att den kommer bort i hanteringen.

Nomineringar

Inför kongressen har läns/region- och lokalföreningarna möjlighet att nominera (föreslå) kandidater till de uppdrag som väljs av kongressen. Dessa nomineringar ska mailas till valberedning@astmaoallergiforbundet.se senast 1 februari 2019. Följande uppdrag väljs på kongressen.

  • ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet
  • övriga styrelseledamöter i förbundsstyrelsen i Astma- och Allergiförbundet
  • ersättare i förbundsstyrelsen i Astma- och Allergiförbundet
  • revisorer och ersättare i Astma- och Allergiförbundet
  • ordförande i forskningsfonden
  • ledamöter i forskningsfondens styrelse
  • ersättare i forskningsfondens styrelse
  • revisorer för forskningsfonden
  • revisorsersättare för forskningsfonden

Blankett för nomineringar finner ni här.

Hållpunkter inför kongressen

31 december 2018 – Sista dag för motioner

15 januari 2019 – Besked till läns/regionföreningarna om ombudsfördelning

1 februari – Sista dag för nomineringar

5 februari – Besked om kongressavgift till läns/regionföreningarna

1 mars – Siten för anmälan till kongressen uppe

31 mars – Utskick av kongresshandlingar

17 – 19 maj – Kongress på Scandic Infra City, Upplands Väsby

 

Valberedning till kongressen 2019

Kongressen valde en valberedning som förbereder valen inför nästa kongress, som hålls 2019.
Följande personer valdes:
Rolf Lindberg, Skåne (sammankallande)
Ann-Margret Andersson, Skåne
Lars Åstrand, Stockholms län
Siv Pettersson, Örebro län
Eva Lundström, Norrbotten

Vill du kontakta valberedningen mejla valberedningen@astmaoallergiforbundet.se

Motioner

Vill du påverka vad förbundet kommer att satsa sina resurser på under de kommande tre åren så skriv en eller flera förslag som du vill att kongressen ska besluta om. Det heter på föreningssparbanken att skriva en ”motion”. De måste skickas in SENAST till årsskiftet!

Här finns mallar för att göra det lättare att skriva motioner till kongressen 2019.

Mall för kongressmotion

 

Jubileumskongress 20-22 maj 2016

Kongressen var 20-22 maj 2016 i Stockholm (Scandic Hotel Foresta på Lidingö).
Förutom kongress firades att Astma- och Allergiförbundet fyller 60

Kongressprotokoll 2016

Hur utses kongressombuden?

Regionerna/länsföreningarna utser kongressombuden. En region/länsförening ska enligt stadgarna sträva efter så bred representation som möjligt, så att så många som möjligt av de i regionen/länsföreningen verksamma föreningarna blir representerade. Valda kongressombud har yttrande-, förslags- och rösträtt på kongressen.

Kongressprotokoll

Kongressprotokoll2013

Protokoll från kongressen 2010

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>