Regionalisering

Regioner för ett starkare förbund

En region har (enligt stadgarna) till uppgift att vara ett kunskaps- och resurscentrum. Det innebär att påverka vårdpolitiken och stötta lokalföreningarna. Målet med regionaliseringsarbetet är att slå ihop 21 länsföreningar till sju regionföreningar istället. Tanken är att stärka det regionala stödet till lokalföreningar och medlemmar för att på det sättet kunna bli ett starkare förbund. Färre regioner med anställd personal stärker organisationen och bidrar till ett starkare stöd för enskilda lokalföreningar samt möjlighet till att påverka allergivården regionalt.

 

Bakgrund

Till kongressen 2010 kom en motion om att förbundet skulle bistå lokalföreningarna med regionala ombudsmän. Motionen ledde till en lång diskussion och till slutsatsen att en organisationsutredning skulle tillsättas med målet att analysera och utreda möjligheten till regioner och regionala ombudsmän.

Beslutet om regionalisering och att på frivillig basis slå ihop länsföreningar till regionföreningar togs sedan på kongressen 2013, efter en treårig och omfattande organisationsutredning som slog fast att regionalisering kan vara ett sätt att bilda regionala kunskapscentra, till förmån för lokalföreningarna och medlemmarna.

Ladda ner  utredningsrapporten som PDF-dokument: FramtidForForbundet

Astma- och Allergiförbundet har ända sedan starten för 60 år sedan anpassat sig till samhällets politiska maktindelning och till sina egna behov. Genom åren har förbundets interna organisation sett olika ut beroende på resurser och behov. Visste ni till exempel att förbundet på 1970-talet var uppdelat i åtta storregioner?

 

Kriterier för att få kallas region och få bidrag från förbundet:

  • Tidigare länsföreningar (minst två) ska ha slagits ihop till en region.
  • En region måste ha tillräcklig befolkningsstorlek.
  • En region kan innefatta flera olika landsting men ett landsting kan inte delas i två olika regioner.
  • Bidraget är tänkt att stötta regionen till att ha ett regionalt kansli med anställd personal.
  • Max sju regionala stöd kan utgå från förbundet per år.
  • Regionens styrelse har arbetsgivaransvar för de anställda på regionnivå.

Stöd till bildade regioner

De länsföreningar som (på frivillig basis) bildar regioner kommer även fortsättningsvis att få ett regionalt stöd från förbundet på upp till 150.000 kr per region och år.
Max sju regioner kan få ett årligt stöd. I dagsläget får endast Region Mellannorrland och Region Mellansverige detta stöd från förbundet.

Bildade regioner

I dagsläget är det endast två regioner som uppfyller kriterierna enligt ovan: Region Mellannorrland (f.d. Jämtland, Västernorrland och Gävleborg) och Region Mellansverige (f.d. Värmland och Västmanland).

Nästan där: Västra Götaland och Skåne har tidigare slagit ihop länsföreningar men uppfyller ännu inte alla kriterier i listan. Stockholms län skulle behöva slå sig ihop med en annan länsförening för att uppfylla kriterierna fullt ut.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>