Aktivitetspaket i våra sakfrågor

Här finns några enkla hjälpmedel för
dig som vill göra en aktiv insats

Läs hur du eller föreningen kan göra en insats för:

  • fler allergironder i skola/förskola
  • förbättrad inomhusmiljö i skola/förskola
  • få kommunen att anta regler kring pälsdjur i omsorgen
  • få fler rökfria miljöer
  • få din kommun att anta en allergipolicy
  • få ditt landsting att anställa en allergikonsulent
  • jobba för införandet av nationella riktlinjer kring astma

Påverkansarbete för ökad tillgänglighet

Nedan följer ett antal skrivelser som Astma- och Allergiförbundet gjort den senaste tiden för att försöka påverka beslutsfattare till en ökad tillgänglighet i samhället. Läs och inspireras gärna till lokala varianter där du bor:

Info om dofter och nötter SF och Ticnet

Info om dofter städbranschen

Pälsdjursallergen i bostäder info fastighetsägare

Pälsdjursallergen i bostäder info mäklare

Råd till skolfastighetsägare ang allergi och inomhusmiljö

Allergirond

Allergironden är en checklista och ett redskap för att förebygga allergirisker i skolan.
För de som har svåra allergier kan ytterligare anpassningar  behövas.

Arbetsmiljölagen gäller för elever från åk 1. Den säger att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön.
Använd skrivelsemallen här nedan, riktad till kommunstyrelsen, där föreningen föreslår att  allergironden ska göras årligen i kommunens skolor och förskolor.

Här finns en mall för skrivelse till din kommun angående införandet av allergirond i skola/förskola:
Skrivelsemall allergirond

Läs mer
Ladda ner Bakgrund till skrivelsemallen (se här nedanför) – där beskrivs det hela mycket utförligare.

Gå till allergironden.se>>

Kontakt
Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö
e-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
tel. 08-506 28 211

Skrivelsemall_allergirond

Bakgrund till skrivelsemallen  Allergirond

Från klassrumspeng till skolmiljard

Vår valfråga till riksdagsvalet 2014 hette Klassrumspeng och har nu omvandlats i regeringens budget till Skolmiljarden.
Här kan du som föreningsaktiv ladda ner en skrivelsemall och lite information om hur ni kan påverka er kommun att ta del av skolmiljarden för att rusta upp skolmiljön.

Intressepolitik, skolmiljarden 2015

Skrivelsemall, skolmiljarden 2015

Här finns en länk till Boverkets material om riktlinjer för  hur man kan söka detta bidrag:

http://www.boverket.se/contentassets/00e878faa867424d844388546f5cde8e/information-om-statsbidrag-for-att-rusta-upp-skollokaler-webb.pdf

Pälsdjur i omsorgen

Konsekvenserna kan bli allvarliga om man har pälsdjursallergi och bor på eller är anställd inom omsorgen eller har en anhörig där
Skriv till kommunstyrelsen och föreslå  att man införa en policy/plan för hur pälsdjur får införas inom omsorgen i kommunen. Använd skrivelsemallen här nedan.
Om kommunen upphandlas delar av äldreomsorgen är det nödvändigt att få med krav och riktlinjer om pälsdjur även i underlagen för upphandling. Hör med kommunen hur ni kan bevaka detta.

Kontakta medicinskt ansvariga sjuksköterskor
Föreningen kan be att få komma och informera vid en träff för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS).
Om det inte går att komma på en träff kan ni skriva en skrivelse till de MAS som finns i kommunen.

Läs mer
Ladda ner Bakgrund till skrivelsemallen (se här nedanför) – där beskrivs det hela mycket utförligare

Kontakt
Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö
e-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
tel. 08-506 28 211

Skrivelsemall ang Pälsdjur i omsorgen

Bakgrund till skrivelsemallen

Checklista för införandet av hund i vård och omsorg:
http://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2013/05/Checklista-f%C3%B6r-allergi-mot-hund-i-v%C3%A5rd-och-omsorg-151117.pdf

Påverka för en tillgänglig kollektivtrafik

Sprid Astma- och Allergiförbundets policy om tillgänglighet för allergiker i kollektivtrafik och andra färdmedel.
Policyn innehåller bl.a. ställningstaganden och information om pälsdjur, dofter, nötter, tobak m.m.
Ladda ner policyn i PDF-format här.

 

Påverka för fler rökfria miljöer

Kontakta lokala restauranger och caféer för att få dem att frivilligt införa rökfritt på uteserveringen.
Man kan beställa gratis material och få tips på vår webbsida www.rokfriuteservering.se

Lathund
FoS_Rokfritt
ArgumentsamlingRokfritt
Rokfria uteserveringar, PP 2013

Inspiration för lokalt pressarbete:

Pressrelease TD Värmland 2015 (2)

Infoblad_Tobaksfriadagen_31_Maj_2015 (pdf)

 

 

Påverka din kommun att införa en allergipolicy

Har din kommun en allergipolicy – Se hela listan här
(Klicka på ”Mallar” i rutan till höger som heter ”Sidor”)

Här är ett gott exempel på en kommun som antagit en allergipolicy och hur den är utformad:

Tillgänglighetspolicy Ovanåker

 

Påverka för fler allergikonsulenter

Lista på allergikonsulenter i landet: http://forening.astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/03/Allergikonsulenter-Sverige-med-adresser-mars-2016.pdf

Tre tips på vägen mot en allergikonsulent!
1. Skriv till landstinget och påtala behovet. Ett exempel på hur en skrivelse kan se ut bifogas. Om ni är osäker på vem som ska vara mottagare, mejla till landstingets/regionens officiella brevlåda så att skrivelsen säkert blir diarieförd.

2. Skriv ett pressmeddelande och skicka ut till era lokala mediakontakter, tv, radio och tryckt press. Det gör ni ett par dagar senare, när man kan vara säker på att skrivelsen nått fram. Var noga med att vara tillgängliga den dag som pressmeddelandet skickas ut. Ett exempel på hur ett pressmeddelande kan se ut bifogas.

3. Efter ett par veckor, följ upp skrivelsen. Kontakta den person på landstinget som ni adresserat skrivelsen till, ”kan vi träffas så berättar mer?”.

Bifogar ett exempel på hur Astma- och Allergiföreningen i Luleå skrev 2014, och ett exempel på hur ett pressmeddelande kan skrivas. Fritt fram att göra om så att det passar er! Kom ihåg att påverkansarbete är ett långsiktigt arbete där man måste har tålamod och tänka långsiktigt.

 

Påverka allergivården

Arbeta för riktlinjer kring astma i ditt län eller vårdregion

Checklista för regionalt och lokalt vårdpolitikarbete: Astma – så här vill vi ha det

Värva en mottagning
Vi behöver få ut vårt informationsmaterial till vårdcentraler, allergimottagningar, dietister och skolsköterskor så att fler vet om att vi finns och kan få tillgång till, inte bara medicinsk information och recept, utan även information om hur man kan underlätta vardagen ifall man har astma, allergi eller annan överkänslighet. Läkare, sköterskor och dietister kan bli frimedlemmar mot att de tillhandahåller en del av vårt material på sina mottagningar för patienterna.

Ladda ner blanketten som PDF, skriv ut och ta med till din mottagning: http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8936/8936/0/928626

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>