Medlemsvärvning

En aktiv förening är attraktiv och lockar nya medlemmar. Men hur når man dit? Här får du tips om hur din förening kan arbeta för att få fler medlemmar. 

Varför är det viktigt med nya medlemmar?

De flesta ideella föreningar är beroende av sina medlemmar. Fler medlemmar ger större inkomster i form av medlemsavgifter. En annan viktig anledning är att fler medlemmar ger en starkare röst i samhällsdebatten. En stor och aktiv förening kan lättare bedriva verksamheten samt vara ett stöd till de med allergisjukdom som har behov av gemenskap.

Så värvar du nya medlemmar

  • Fundera över målgruppen och anpassa värvningen/metoden efter dem.
  • Tänk på att olika personer tycker om olika saker så ett tips är att kommunicera med människor och aktivt lyssna in vad de är intresserade av.
  • Våga fråga! Den vanligaste orsaken till att man inte gått med i en förening eller blivit aktiv i en är för att man aldrig fått frågan. Även om du får ett nej så kanske personen ändå börjar fundera på saken och kanske går med senare.
  • Använd raka, enkla och tydliga budskap. Varför ska man bli medlem i just er förening?
  • Gör en plan för värvningsarbetet och arbeta metodiskt och långsiktigt för att få nya medlemmar.
  • Använd befintliga kanaler – Facebook, webben, Instagram till exempel för att nå ut och locka nya medlemmar.
  • Ordna Öppet hus och bjud in brett! Vänner, vänners vänner, kollegor och grannar, lärare i skola/förskola etc. Det vanligaste sättet att gå med i en förening är att man följer med en vän som rekommenderar föreningen.
  • Be medlemmarna hjälpa till att värva nya medlemmar.
  • Efter insatsen – utvärdera! Vad gick bra, vad gick mindre bra.

Lästips

”Vår styrka ligger i att alla föreningar i länet samarbetar med varandra”

Sara Hjalmarsson, Ombudsman, Astma- och Allergiföreningen Östergötland

Hur arbetar ni med medlemsvård och medlemsrekrytering?

Astma- och Allergiföreningen i Östergötlands län arbetar med ett eget medlemsblad ”Allergibladet” som samlar aktuell information och lokalföreningarnas aktiviteter. Allergibladet skickas ut till samtliga medlemmar i Östergötland, samtliga vårdcentraler, aktuella kliniker och mottagningar samt beslutfattare inom länet. Vi skickar även ut Allergibladet till samtliga nya medlemmar direkt när medlemskapet registrerats så att de snabbt får information om aktuella frågor och aktiviteter

Vad är ditt bästa råd till andra föreningar?

Vår styrka ligger i att alla föreningar i länet samarbetar med varandra, vi ser alla aktiviteter som anordnas som ett stort ”smörgåsbord” där vår uppgift är att bjuda in och sedan får våra medlemmar plocka de delar de är intresserade av. På så sätt kan vi erbjuda ett större utbud för samtliga medlemmar än vad en enskild förening skulle ha möjlighet till.

Till toppen av sidan