Styrelseuppdrag

Att bli invald i en styrelse är ett uppdrag som är intressant, utvecklande och lärorikt. Man får en inblick i hur en förening fungerar och möjlighet att påverka samhälle, skola eller på arbetsplats. Styrelsens uppdrag är att på bästa sätt föra verksamheten framåt och att man förvaltar medlemmarnas intressen och genomför de beslut som tas på årsmöten.

Rollerna

Normalt består en styrelse av ordförande, sekreterare och kassör. Är det fler som valts in kan man ha vice ordförande, ledamöter och särskilt ansvariga för t ex studier, suppleanter och adjungerade.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre personer (finns inget maxantal). Men det är bra om man är fler för då blir styrelsearbetet inte så betungande. Det är heller inte reglerat vilka roller som ska finnas, som ordförande, kassör eller sekreterare. Styrelsen får själv välja hur den vill jobba och vem som gör vad under året. Det enda som måste finnas är åtminstone två personer som är firmatecknare och som då har rätt att skriva på avtal i föreningens namn och hantera föreningens ekonomi/bankärenden.

Här kan du se en lista på de vanligaste rollerna som brukar finnas i en förening.

Möten

Det finns inga krav eller bestämmelser i t.ex. stadgarna på hur ofta en styrelse ska ha möten eller hur mötena ska genomföras. En del vill träffas fysiskt en gång i månaden och en del väljer att istället ha mötena på distans, ex. via telefon, mejl, Skype, videokonferens eller liknande. Det är styrelsen själv som väljer hur ofta och på vilket sätt de vill träffas och ta beslut.

Dagordningen ska presenteras i tid så alla har möjlighet att fylla på den. Börja mötet med att lyssna om det är någon som vill lägga till något eller om man kan ta det under övriga frågor. Utse vem som ska hålla i mötet (måste inte vara ordförande) och vem som skriver minnesanteckningar. Oftast räcker det med minnesanteckningar, protokoll behövs när det ska tas beslut.

Årsmöte i föreningen

Ett årsmöte har man för att sammanfatta året som gått inom föreningen och göra upp planer för det nya året. Man ska också kolla ekonomin och se till att ingen använt föreningens pengar på ett felaktigt sätt.

Årsmötets viktigaste uppgifter är:

  •  Koll på ekonomin
  • Ge den gamla styrelsen ”grönt ljus” för året som gått
  • Välja en ny styrelse
  • Göra upp planer för framtiden

Årsmötet i lokalföreningen och region/länsförening är likvärdiga. Det som skiljer är tidpunkterna. I denna Checklista kan du se vad som gäller för ett årsmöten och vilka tidpunkter som är aktuella.

Blanketter och Mallar

Förbundet har tagit fram ett antal blanketter och mallar som är använda bara i föreningsuppdraget. Ni hittar dessa här.

Till toppen av sidan