Föreningsstadgar

I en ideell förening är stadgarna grundstommen för verksamheten. Det är i stadgarna som ändamålet ska framgå och vissa grundläggande regler för föreningens verksamhet och den demokratiska processen.

Stadgarna ska klargöra

  • Ändamålet med föreningen
  • Vilken verksamhet som den ska bedriva
  • Vilka som får bli medlemmar
  • Hur beslut fattas
  • Vad som krävs för att bli vald representant i olika organ

Om stadgar

Stadgarna kan endast ändras av förbundets kongress. Föreningen eller styrelsen får inte fatta beslut som står i strid med ändamålsparagrafen eller inriktningen på föreningens verksamhet. En förening kan på sitt årsmöte göra tillägg till förbundets normalstadgar, men de får inte stå i strid med normalstadgarna och eventuella tillägg ska alltid anmälas till förbundsstyrelsen.

Astma- och Allergiförbundets stadgar

Förbundet har stadgar som är övergripande för alla inom förbundet och innefattar både lokalföreningar och region/länsföreningar samt nätverk. Stadgar för lokalföreningar och region/länsföreningar är ganska lika men det som skiljer dem åt är tidpunkterna för respektive årsmöten.

Stadgar är till för alla och dessa ska vara tillgängliga för samtliga som vill ta del av dem. Därför ska de finnas tillgängliga på t. ex. föreningens hemsida eller anslagstavla.

De nya stadgarna (stadgar 2019) finns att ladda ner på förbundets hemsida.

Till toppen av sidan