Medlemsregister

Här hittar du information om Astma- och Allergiförbundets medlemsregister. Där vi registrerar alla medlemmar och deras kontaktuppgifter. Vi registrerar också uppgifter om vilka som har ett förtroendeuppdrag i en astma- och allergiförening.

Vem har tillgång till medlemsregistret?

Astma- och Allergiförbundets kansli hanterar all data i medlemsregistret. Men även vissa anställda eller förtroendevalda i en förening kan och bör ha möjlighet att logga in i medlemsregistret.

Hur gör jag för att få tillgång till medlemsregistret?

Det är föreningen som utser en person från styrelsen eller en anställd som kan få tillgång till medlemsregistret. Det är lämpligt att denna person utses vid föreningens årsmöte eller ett styrelsemöte. När en person är utsedd meddelas den personens uppgifter till kansliet via epost [email protected]

Hantering av personuppgifter

Den person som har utsetts att ha tillgång till medlemsregistret måste skriva på ett personuppgiftsbiträdesavtal, i fortsättningen kallat RMS-avtal (Regional medlems service). Detta är nödvändigt utifrån gällande lagstiftning om hantering av personuppgifter och EUs lagstiftning om dataskyddsförordningen.

Varför kan det vara bra för din förening att ha tillgång till medlemsregistret?

Vi ser just nu över vilka funktioner du som förtroendevald bör ha i medlemsregistret. Tanken är att översikten ska syfta till att föreningen själva ska kunna hantera uppgifter på ett enkelt sätt, få tillgång till aktuella medlemslistor, möjlighet att skriva ut adressetiketter och kanske också kunna göra vissa uppdateringar för de egna medlemmarna.

Utbildning i medlemsregistret

Om du eller någon annan i din förening vill lära sig att använda medlemsregistret går det bra att kontakta förbundets organisationsombudsman. Se kontaktuppgifter nedan.

Till toppen av sidan