Ekonomi & bidrag

Att sköta ekonomin i en förening behöver inte vara komplicerat. Förbundskansliet ger råd och stöd för de som vill starta en förening och har frågor kring ekonomin. En förening kan också få ekonomiskt bidrag från förbundet.

Startbidrag

När en förening bildas får den ett startbidrag av förbundet på 10 000 kr. Beloppet betalas ut i två lika delar. För att erhålla utbetalning behöver föreningen kontakta förbundskansliet och meddela inbetalningsuppgifter. Se kontaktuppgifter nedan. Den andra utbetalningen sker efter att föreningen har levererat sin verksamhetsberättelse till förbundet.

Årligt verksamhetsbidrag

Alla föreningar får varje år ett verksamhetsbidrag som förbundet betalar ut. Storleken på bidraget baseras på hur många betalande medlemmar föreningen har vid årsslutet. Föreningen får 100 kr per huvudmedlem och 50 kr per familjemedlem. För att få bidraget ska föreningen leverera sin verksamhetsberättelse till förbundet.

Kassörens roll

Kassörens roll är att ha ordning och reda på ekonomin i föreningen. Det handlar främst om att betala räkningar samt eventuellt att söka bidrag, att göra bokslut till årsmötet samt förse revisorerna med det underlag de behöver för att göra en revision av föreningens bokföring. Till sin hjälp kan man ta enkla bokföringssystem som finns att hämta gratis på nätet.

Viktiga bidrag att söka

För en förening som vill anordna aktiviteter för sina medlemmar är det oftast avgörande att söka ekonomiska bidrag från andra organisationer. Här har vi samlat lite information om andra fonder och sätt att söka ekonomiskt stöd till er förening. Fonder som kan ge bidrag är t.ex följande: Viktoriafonden, Radiohjälpen, Bångs Stiftelse, Allmänna arvsfonden m.fl.

Ekonomiskt stöd från Blomsterfonden

Astma- och Allergiförbundets föreningar kan söka ekonomiskt stöd från Blomsterfonden, förbundets egen fond. Pengarna kommer från Postkodlotteriet och fonden delar ut cirka en miljon per år och allt går till allergiföreningar runt om i landet. Föreningen kan t. ex. söka bidrag till läger, utflykter, föreläsningar mm. Lägger man sin aktivitet till Södergården Åre får man lite högre bidrag, som mest kan då en förening erhålla 40 000 kr. De flesta bidrag som beviljas är mellan 5–15 000 kr.

Förbundsstyrelsen kommer att behandla ansökningar två gånger under hösten 2022, den 17 oktober och den 8 december. Skicka er ansökan till Blomsterfonden senast 3 oktober eller 24 november.

För frågor eller för att skicka in ansökningar, mejla till Blomsterfonden eller direkt till ansvarig handläggare Niklas Olin.

Sök pengar från Postkodstiftelsen för lokala aktiviteter

Genom ’Grannskapsinitiativet’ vill Postkodstiftelsen bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige. Ideella föreningar eller lokalföreningar inom vårt förbund kan söka 20 000 – 50 000 kr för aktiviteter i sin kommun som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.

Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av Postkodstiftelsen och kan vara 1-9 månader långt. Skicka in er ansökan här och efter 2-6 får ni besked om ansökan har beviljats.

Bland projekten som redan fått stöd finns till exempel lokala evenemang, prova-på-tillfällen, guidningar, kurser, idrottsaktiviteter, forum för samtal, kulturskapande, integrationsinsatser, gemensamt skapade mötesplatser och sociala sammankomster. Läs mer och ansök här.

Ekonomiskt stöd från Forskningsfonden

Forskningsfonden har en särskild bidragsform för forskningsrelaterade projekt. Dessa bidrag är avsedda bland annat för att arrangera vetenskapliga föreläsningar eller pilotstudier och bidragen är mindre i belopp än ordinarie forskningsanslag.

Bidrag vid ABF-kurs

En förening kan hålla en kurs utifrån ABF’s riktlinjer. När en förening har en kurs i ABF:s regi kan föreningen sedan söka bidrag från förbundet. Bidraget är på 100 kr per deltagare. För att föreningen ska tillhandahålla dessa pengar måste varje deltagare ha varit närvarande minst tre gånger per kurs. För att erhålla bidrag från förbundet krävs att en deltagarlista sänds in till förbundet efter avslutad kurs. ABF tillhandahåller deltagarlistor som måste användas vid kontroll av närvaro.

Till toppen av sidan